Waar komt de eerste Mens vandaan=

Al eeuwen is de mens geïnteresseerd en aan het onderzoek waar wij vandaan komen. Globaal zijn er twee hoofdtheorieën. Een is gebaseerd op de veronderstelling dat als DNA van volgende generaties lijkt op de DNA van de voorvaderen, de nazaten daar vandaan komen. De tweede is gebaseerd op de ontwikkeling van taal in de loop van de tijd.

DNA door generaties heen

Ieder mens heeft chromosomen, waarin de eigenschappen van ieder mens worden bepaald en vastgelegd. Uit onderzoek blijkt dat kinderen eigenschappen van de ouders overerven. Door de DNA streng van de ene op de volgende generatie te vergelijken, kun je zien of het kind afkomstig is van de ouder. Nu blijkt uit onderzoek dat de DNA streng van de moeder naar kind het meest stabiel is in de tijd (over generatie heen). Door steeds meer terug te gaan in de tijd en te kijken naar de DNA strengen van de moeders, kun je proberen te achterhalen waar de oermoeder vandaan komt. Deze oermoeder blijkt voor de Europeanen uit Afrika te komen. We hebben dan blijkbaar een Afrikaanse oermoeder.

Taal door generaties heen

Ander onderzoek houdt zich bezig met hoe talen zich ontwikkelen in de loop van de tijd. Welke woorden blijven bestaan en komen voor in meerdere talen die geografisch dicht bij elkaar gesproken worden.
Uit dit onderzoek blijkt dat bepaalde talen van een (gemeenschappelijke) moedertaal afkomstig zijn. De woorden die overeenkomst hebben in verschillende talen, hebben te maken met "dichtbij het lichaam"-woorden, dichtbij moeder, vader of eigen lichaam.

Een paar voorbeelden heel dichtbij het ´lichaam´ (de ogen):

(Frans, Nederlands, Duits, Engels)
Nez - Neus - Nase - Nose
Oeil - Oog - Auge - Eye.

Een paar voorbeelden van dichtbij, maar wat verder weg:

Cheveux - Haar - Haar - Hair
Pied - Voet - Fuss - Foot

Je ziet hieraan dat hoe dichterbij het lichaam, de woorden gelijke lettering (letters van een woord, en gelijke klant van uitspraak) hebben. Hoe verder weg van het lichaam, hoe meer de woorden kunnen verschillen.

Ook vader (papa) en moeder (mama) worden in zeer veel talen gebruikt als een en hetzelfde woord.
Taalkundige wetenschappers proberen op deze manier te kijken waar volkeren (taalkundig) vandaan komen. Waar komt de (taalkundige) oer-moedertaal vandaan?

Ook uit dit onderzoek lijkt de richting van de oermoedertaal uit Afrika te komen, of althans van de Europeanen.

Beide theorieën lijken te verwijzen dat onze oermoeder uit Afrika komt.
Dit zet de hele discussie over allochtonen in een totaal ander daglicht.