SWOT analyse

SWOT Analyse of sterkte zwakte analyse maken. SWOT is de afkorting van Strenghts, Weakness, Opportunities en Threats. Vartaal dus Sterkten, Zwakten, Kansen en bedreigingen. Daarom wordt de SWOT Analyse ook wel de Sterkten/Zwakten analyse genoemd. Om een SWOT Analalyse te maken heeft u commercieel inzicht nodig. U neemt de potentie van een product onder de loep en voorspelt op basis van de analyse wat de mogelijkheden op commercieeel gebied kunnen zijn.

t3A94B

SWOT-analyses.

Om een SWOT-analyse te maken moet u enkele richtlijnen aanhouden. U wilt de toekomstmogelijkheden van een bepaald product of bedrijf nader bestuderen. Bijvoorbeeld de toekomstkansen van een product in de markt. U wilt het product zo succesvol mogelijk maken en de juiste doelen te stellen, waardoor het product de meeste kans van slagen heeft op commercieel vlak. SWOT-analyses worden ook gebruikt om carrierekansen van een persoon te vergroten of bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in de positie van een afdeling binnen een bedrijf. Men kijkt ook naar de zwakke en minder sterke kanten van een product of persoon of bedrijf. Wat zijn de mogelijkheden voor het product of het bedrijf en hoe scherp is de concurrentie? Wat zijn de kansen, en dergelijke. Wat kan er bijvoorbeeld zoals bij komen kijken?

 • naamsbekendheid product of bedrijf
 • imago
 • marktaandeel
 • kosten ten opzichte van winst e.d.
 • invloeden op de markt
 • klantenbinding
 • behoefte aan het product nu en in de toekomst
 • marktanalyse
 • Hoe staat de concurrent ervoor?
 • Economische schommelingen
 • Wet en regels en invloed daarvan
 • overige

SWOT of Sterkten-Zwakten analyse.

Bij een SWOT-analyse gaat u uit van vier hoofdpunten

 • Kansen
 • Bedreigingen
 • Sterkten
 • Zwakten

SWOT-analyse maken, hoe?

De analyse wordt zo concreet mogelijk gemaakt en er worden verbanden tussen de hoofdpunten gelegd om een zo goed mogelijke analyse te kunnen maken. U werkt voornamelijk met uw verstand en uw (groeiend) commercieel inzicht. Dankzij een SWOT analyse kunt u echter tot prima resultaten komen en meer grip krijgen op de mogelijkheden van uw bedrijf, (een) persoon of een product, e.d.. Aan de hand van de Sterkten/zwakten analyse kunt u tot belangrijke beslissingen komen. Iemand die een goede SWOT-analyse kan maken is zeer waardevol voor een bedrijf.