Successierechten berekenen, hoe doe je dat?

Successierecht is de belasting die je moet betalen over de waarde van een erfenis. Enkele maanden na het overlijden van de persoon van wie je erft stuurt de belastingdienst een aangifteformulier naar de erfgenamen.

Hoe bereken je successierecht?

Om het successierecht te berekenen worden alle bezittingen van de overledene opgeteld. Ook alle schulden worden opgegeven. Men kijkt uitsluitend naar de waarde van de erfenis op het moment van overlijden.

Successierecht

Vervolgens is het zaak om te berekenen hoeveel geld je erft. Er is een vrijgesteld bedrag, dat mag worden afgetrokken van het bedrag wat je erft. Het bedrag wat je dan overhoudt, is het bedrag waar je successierecht over betalen moet.

Uitleg successierecht

.