Student, wil jij geld lenen?

Studeren kost geld. Naast je studie moet je ook nog leven. Misschien verdien je wat geld met een bijbaantje, maar vaak is het toch nodig om geld bij te lenen. Hoe lenen studenten geld en waar kan je geld lenen?

Basisbeurs en aanvullende beurs IBG

Als je met je studie begint ontvang je als student een basisbeurs. Dit kan worden aangevuld met een aanvullende beurs. Als je niet genoeg geld hebt om van rond te komen kan je besluiten erbij te gaan werken, of om geld te lenen. Niet iedereen vindt werk en niet iedereen kan werken naast de studie.

  • Je kunt geld lenen bij de IB Groep. Je kiest dan voor een studielening. De rente is laag en je bent dan dus relatief goedkoop uit. Je krijgt dan elke maand een geldbedrag, wat je later, na je studie, pas terugbetalen moet. Versneld aflossen is mogelijk. Je krijgt geen grote bedragen maar een aanvulling in de vorm van een klein bedrag per maand, om wel rond te komen.
  • Als je een groter geldbedrag in een keer tot je beschikking wilt hebben, kan je lenen bij een bank of een andere instelling waar je een krediet kunt aanvragen of een lening af kunt afsluiten. Dit is over het algemeen wel duurder dan een lening vai de IBG (Informatie Beheer Groep).
  • Je kunt ook kiezen voor een doorlopend krediet. Hou echter altijd kijk op de rente die je daarbij betalen moet, dat kan aardig oplopen: a-krediet voorbeeld berekenen

Vergelijk vooraf goed de mogelijkheden als je geld gaat lenen. Ga vervolgens zorgvuldig met je geld om en voorkom nog meer leningen. Probeer je inkomen ondertussen te verhogen door, indien mogelijk, wat bij te verdienen. Alles wat je verdient hoef je niet terug te betalen.

Geld lenen als student.

Je studietijd is voor velen een leuke, intensieve periode. Je studeert en werkt daarmee aan een kansrijke toekomst, ondertussen zet je wellicht de eerste schreden naar een zelfstandig leven. Studeren kost echter geld. Je maakt kosten voor leren en leven. Woon je nog thuis? Dan heb je voor het collegegeld en bijkomende kosten sneller genoeg voor handen, maar als je op jezelf woont komt de huur erbij en je gas en water rekening en je verzekeringen, internet en telefoon en dergelijke kosten. Uiteraard loopt dat behoorlijk op. Dan kiezen veel studenten ervoor om geld te lenen in de vorm van een studielening of een gewone geldlening.

Geld lenen voor studenten

Studeren kost qua collegegeld al snel meer dan 1000,-/1500,- per jaar. Veel studenten moeten dat zelf betalen. Ook moeten er boeken, readers en dergelijke bekostigd worden. Als je een kamer bewoont en huur betaalt, komen dat soort financiele lasten er ook nog bij. Natuurlijk heb je als student ook geld nodig voor boodschappen en andere kosten. Je zal ontdekken dat het leven al snel heel duur wordt. Als je niet uitkomt met je geld omdat het echt te weinig is, dan kan je kiezen voor een lening voor studenten. Wat zijn de mogelijkheden om te lenen?

xiRE6L

Geld lenen is vaak makkelijk. Ga echter zorgvuldig met je geld om.

Gaan studenten goed om met geld?

Over het algemeen gaan studenten niet altijd goed met geld om. Begrijpelijk, want je hebt te maken met jonge mensen die moeten leren budgetteren, omgaan met juiste planning, verplichtingen nakomen, misschien ook juist in deze periode zelfstandig leren wonen, omgaan met relaties, samenleven met medestudenten, enzovoorts… Daarnaast moet je ook nog eens leren omgaan met geld. Je moet leren hoe je goedkoop boodschappen doet, hoe je uitkomt met je maandelijkse geld, enzovoorts.

Rood staan op de bank

Studenten staan echter toch regelmatig rood op de bank. Dit geeft enerzijds aan dat ze het vaak niet breed hebben, anderzijds dat ze niet allemaal even goed met geld om kunnen gaan. Rood staan kost wel extra veel geld, omdat je meer rente betaalt. Lenen is dan vaak een goedkopere oplossing. Geld lenen is op zich niet verkeerd, als je tenminste niet steeds dieper in de schulden komt. Je zal het immers ook allemaal weer terug moeten betalen. Probeer dus met je verstand te lenen en sta er steeds bij stil dat je het geleende geld terugbetalen moet.