Recycling, en alles over afval

Recycling

Bij recycling worden afval producten gebruikt voor grondstoffen voor nieuwe producten. Bij recycling is er een kringloop van stoffen doordat uit afval grondstoffen worden gewonnen. Van deze grondstoffen worden producten gemaakt. Door te recyclen hoeven er minder grondstoffen aan de natuur ontrokken worden.

Composteren

Een anderen milieu vriendelijke manier van afval verwerken is composteren van gft-afval (groente, fruit En tuin afval.) De VAM verwerkt het gft-afval van een groot aantal Nederlandse gemeenten. VAM betekent VuilAfvoerMaatschappij. Bij de VAM wordt het afval op grote hopen gegooid. Bacteriƫn en schimmels breken het afval dan af. Er ontstaat uit gft-afval een soort overblijfsel die weer gebruikt kan worden als mest. Die weer goed voor de planten zijn.

Storten

Bij storten word al het afval op een grote hoop gegooid. Het voor deel is dat het de goedkoopste, en makkelijkste manier is om te doen. Maar storten heeft ook veel nadelen. Een vuilnisbelt kan erg stinken en er leeft vaak ongedierte. Vroeger werd vuilnis niet goed gecontroleerd of het afval giftige stoffen bevatte. Daardoor zijn in het verleden giftige stoffen in de boden gekomen en veel van die giftige grondstoffen kunnen in het grond water terecht komen. Dus ook in het drink water. Tegenwoordig word het afval van fabrieken en bedrijven gecontroleerd. Huisvuil wordt echter niet gecontroleerd. Klein chemisch afval in huisvuil kan dus gewoon op de vuilnis belt terechtkomen.

Verbranden

Ongeveer 1/3 van ons huishoudelijk afval wordt verbrand. Verbranden doen ze in grote ovens. Verbranden neemt minder ruimten in dan storten. De temperatuur in de ovens is wel 800 tot 1000 graden. Bij het verbranden komt warmte vrij. Bij sommige verbranding ovens wordt een deel van die warmte gebruikt voor het opwekken van elektriciteit of het verwarmen van huizen. De rook die bij verbranding vrijkomt, Bevat veel schadelijke stoffen. Daarom laat men de rook eerst door filters gaan. De filters halen een groot deel van de schadelijke stoffen er uit. Een klein deel van de schadelijke stoffen gaat met de rook in de lucht mee. Hierdoor treedt luchtvervuiling op. Een ander nadeel is dat niet al het afval verbrand er blijven verbrandingsresten over die vak giftig zijn. We noemen de verbrandingsresten slakken. Een deel van de slakken worden gebuikt om wegen aan te leggen of terreinen op te hogen. Maar het grootste deel wordt gestort op een vuilnisbelt

Shoppen bij Neckermann