Nostradamus 2012

21 december 2012 is een datum waarop een grote verandering te gebeuren staat. Nostradamus was een profeet die vele voorspellingen heeft gedaan. De grote verandering die op 21 december 2012 plaatsvindt is gedeeltelijk bekend. Zo staat juist op die datum de zon in een lijn met de zon in het zonnestelsel. Dit gebeurt slechts eenmaal in de 26.000 jaar. Dit werd reeds correct voorspeld door de Maya's en Hopi Indianen. Werd dit ook door Nostradamus voorspeld in zijn boek Les Prophéties? Koop en bekijk de documentaire film:

Doomsday 2012

Toen Nostradamus 52 jaar was begon hij met het opschrijven van voorspellingen. Dit was in het jaar 1555. Feitelijk was hij een profeet die voorspellingen deed. Hij legde zijn voorspellingen vast in kwatrijnen. Mensen die de kwatrijnen van Nostradamus bestuderen beweren dat er ook voorspellingen over het jaar 2012 in staan. Geheel overtuigend is dit niet want de voorspellingen van Nostradamus zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Ze zijn op meerdere manieren uit te leggen, net als bijvoorbeeld verschillende voorspellingen uit de bijbel. Nostradamus stierf in 1566. Hij had toen verschillende centuriën met voorspellingen vastgelegd. Een Centurie bevat honderd kwatrijnen, dus 400 regels per Centurie, aangezien een kwatrijn 4 regels bevat. De Centuriën bevatten vele voorspellingen die volgens kenners daadwerkelijk zijn uitgekomen. Men interpreteert de voorspellingen echter meestal pas achteraf, wat het discutabel maakt. De film Doomsday 2012 bekijkt het echter van een feitelijke kant, u kunt de film online verkrijgen.

Nostradamus 2012

Nostradamus was een profeet en apotheker. Er wordt ook beweerd dat hij arts was, maar dit is niet zeker. Hij schreef zijn voorspellingen op in kwatrijnen, een soort rijmende verzen. Hoewel zijn voorspellingen vaak achteraf begrepen worden, zijn de voorspellingen nog steeds intrigerend. Voor het jaar 2012 zijn er voorspellingen gedaan door:

  • Maya's
  • Hopi-Indianen
  • I Ching
  • Waarzeggers

Op 21 december 2012 staat de aarde op een lijn met de zon. Het heeft te maken met een cyclus van 26.000 jaar. Zullen zonnestormen de aarde volledig uit balans brengen? Dergelijke zaken zijn niet ondenkbaar. De Maya's hebben berekend dat de aarde en de zon op 21 december 2012 op een lijn liggen. Dit kan voor de aarde ernstige zonnestormen tot gevolg hebben. Zonnestormen zijn van invloed op de aarde. Er zou bijvoorbeeld een enorme fall-out kunnen ontstaan, waardoor elektriciteit wereldwijd uitvalt. Zonnestormen zijn niet nieuw. In 1859 werd de aarde ook overvallen door zonnestormen die de elektriciteit lam legde. Dat zou ook nu weer gebeuren, maar we zijn nu veel afhankelijker van elektriciteit dan in 1859. Vandaar dat de gevolgen ook veel groter zullen zijn, ook economisch.

Nieuwe IJstijd 2012?

Begint er een nieuwe ijstijd in 2012? Misschien wel. Het is werkelijk niet ondenkbaar. Een ijstijd kan zich in korte tijd ontwikkelen. In een jaar tijd is niet ondenkbaar. De mens heeft dit ongeveer 4 keer meegemaakt. De aarde heeft dit al vele malen meegemaakt omdat de aarde veel ouder is dan de mens. Onze laatste ijstijd was een kleine ijstijd en vond plaats in de 15e eeuw en duurde tot de 19e eeuw. Niet eens zolang geleden dus. Het wordt dan gewoon kouder. Gemiddelde temperaturen zullen lager liggen dan we gewend zijn. Dat er een nieuwe ijstijd aan zit te komen, dat weten we eigenlijk allang. IJstijden zullen altijd komen en gaan. Het zal economische gevolgen hebben en de mens zal zich moeten aanpassen aan koudere omstandigheden. Ook zal het invloed hebben op de rest van de natuur, maar een ijstijd is niet dodelijk voor de mens als soort. Veel sneeuw, hagel en ijs. Lange winters en korte zomers. We zullen enkele tientallen jaren nodig hebben om ons aan te passen maar uiteindelijk zullen we ermee leren leven, zoals we altijd gedaan hebben.