Morbide Obesitas, wat nu?

Morbide Obesitas is een ernstige vorm van obesitas, waarbij de patiënt dagelijks kans loopt op ernstige gevolgen van het overgewicht. Morbide Obesitas wordt vastgesteld aan de hand van het lichaamsgewicht in combinatie met de lengte van het lichaam. Hiervoor wordt de BMI of Body Mass Index als uitgangspunt genomen. Er is sprake van morbide obesitas bij een BMI van 40 of hoger.

Morbide obesitas is de ernstigste vorm van overgewicht. Obesitas is een chronische ziekte die als zodanig erkend wordt. Het ernstige overgewicht is vaak erfelijk bepaald, in de vorm van aanleg in combinatie met ongezonde eet behoefte. Daarom ziet u vaak in een familie meerdere personen die obesitas hebben en die morbide obesitas ontwikkelen. Ongeveer 250.000 mensen in Nederland lijden aan morbide obesitas. Ongeveer 1 miljoen mensen lijden aan ernstig overgewicht en ongeveer 2 miljoen mensen kampen met flink overgewicht. Ongeveer de helft van de Nederlanders weegt in meer of mindere mate te zwaar. Mensen met obesitas kunnen succesvol en blijvend afvallen met bijvoorbeeld een maagband, maagballon of maagverkleining. De beste resultaten worden behaald met een combinatie van een ingreep (maagoperatie of maagband bijvoorbeeld), psychische begeleiding en door het leef en bewegingspatroon te leren veranderen, bijvoorbeeld bij een obesitas kliniek. Mensen Onderzoek heeft uitgewezen dat sporten waarbij spieren worden ingezet, met name effectief zijn, aangezien vet zich bij zeer dikke mensen opslaat in de spieren. Mensen met morbide obesitas kunnen veel afvallen met een geschikt eetpatroon en voldoende beweging. Een operatie is zeker niet altijd nodig.
Om in conditie te blijven kunt u kiezen voor:

 • Een hometrainer. Zoek bij: Hometrainer. Gegarandeerd goed, snel bezorgd, goede prijs/kwaliteit, en voldoende keus.
 • Zoek naar: Halters en/of gewichten.. Mensen met veel vet hebben baat bij het trainen van spieren. Vet slaat zich op in de spieren bij obese mensen. Halters en/of gewichten kunnen u stap voor stap helpen vet te verbranden. Lees altijd goed de gebruiksaanwijzing en neem niet te veel hooi op uw vork.
wS67tD.

Lekker eten wordt snel te veel

Morbide obesitas risico's

Voor mensen met obesitas en morbide obesitas nemen de risico's voor de gezondheid aanzienlijk toe. De gezondheid van patiënten met morbide obesitas loopt forse risico's. De risico's zijn bijvoorbeeld:

 • hartfalen en/of hart en vaatziekten
 • hoge bloeddruk
 • problemen met de longen
 • suikerziekte (diabetes)
 • gewrichtsklachten
 • overige

Obesitas, behandeling

Bij obesitas wordt er te veel vet in het lichaam opgeslagen. Het menselijk lichaam is erop gemaakt om vetreserves op te slaan, bedoelt voor tijden van schaarste. In gebieden waar mensen nog zelf hun voedsel moeten zoeken, en waar men dus tijden van schaarste kent en, zien we zelden obesitas. Het is natuurlijk om niet voortdurend voedsel tot onze beschikking te hebben, laat staan in de enorme hoeveelheden die ons dagelijks worden aangeboden in een maatschappij waar alles om luxe en overdaad gaat. Het overdadige voedselaanbod voorbijlopen is niet vanzelfsprekend. Veel voedsel is te zout, te zoet, te vet, te calorierijk en te veel. Er zijn veel mensen die kunnen eten wat zij willen en niet aankomen. Er zijn misschien wel evenveel mensen die in korte tijd aankomen van te veel eten. In elk geval zijn er wel degelijk verschillen tussen mensen als het aankomt op aankomen in gewicht en voedsel verbranden. Obesitas komt vaker voor in families waar erfelijke factoren een rol spelen. Vaak zie je meer personen in een familie die aan obesitas lijden. Niet alleen eetgewoontes en lichamelijke eigenschappen spelen een rol, ook de manier van leven en het bewegingspatroon maken belangrijk verschil. Tot slot spelen ook psychische factoren een rol. Naast deze factoren hebben mensen met obesitas sneller problemen met de huid, zoals smetplekken en kapotte huid. Ook kortademigheid bij inspanning, slaapapneu, en ernstige vermoeidheid spelen vaak een rol. Voorts is het zo dat mensen met obesitas vaak intens lijden onder hun gewicht, zowel op sociaal vlak als psychisch. Dikke mensen voelen zich ook vaak onbegrepen en gediscrimineerd. Er is helaas vaak nog weinig begrip voor mensen met extreem overgewicht.

Sociale angst en verzuim van werk

Mensen met extreem overgewicht kunnen door hun gewicht meer moeite hebben om deel te nemen aan sociale gebeurtenissen. Het overgewicht zit hen op meerdere manieren in de weg. Trappen lopen kan zwaar zijn. Deelnemen aan sociale activiteiten kan te zwaar zijn. Schaamte kan een rol gaan spelen. Bovendien zijn mensen met morbide obesitas vaak erg moe, en er kunnen andere lichamelijk klachten bijkomen zoals kortademigheid of depressiviteit.

Morbide obese, wat nu?

Als u morbide obese bent, doet u er goed aan om behandeling te zoeken, bijvoorbeeld via een obesitas kliniek. U kunt dit bespreken met uw huisarts, maar u kunt zich ook zelf opgeven bij een kliniek. Er wordt dan via meerdere wegen gewerkt aan structureel afvallen, waarbij een operatie een grote bijdrage levert. Dit kan via een

 • maagverkleining
 • maagballon
 • maagbandje
 • overige

Er kan in overleg met u, ook gekozen worden voor een behandeling zonder operatie of ingreep. De kans van slagen op lange termijn is echter met ingreep of operatie, veel groter. De leefstijl van een patiënt met (morbide) obesitas moet structureel veranderen, door beter om te gaan met voedsel, beter keuzes kunnen maken, psychologisch inzicht krijgen in de gedachten rondom eten en overeten, anders te leren bewegen, enzovoorts. Hoewel dit cliché klinkt, is de aanpak erg goed en hoopgevend voor elke obesitas patiënt.

Obesitas kliniek

In een obesitas kliniek wordt de patiënt behandeld door artsen, fysiotherapeut, internist, psycholoog, chirurg, diëtist, bewegingsdeskundige. Zij hebben allen veel ervaring met morbide obese patiënten en werken dus heel gericht. Het resultaat is met een operatie vaak heel goed. Als het afvallen eenmaal een feit is, krijgt de patiënt zijn leven pas weer echt terug. Door het gewichtsverlies wordt men weer fit, gezonder en de toekomst is weer rooskleurig. Het leven staat niet langer meer in het teken van de afschuwelijke lichamelijk ongemakken die (morbide) obesitas met zich meebrengt. Om behandeld te worden bij een obesitas kliniek heeft u een verwijzing van een arts nodig.