Minimumloon, wat is dat?

Het minimumloon is het loon dat elke werkgever wettelijk aan een werknemer behoort te betalen. de werkgever mag in Nederland dus nooit minder betalen dan het minimumloon. Iedereen in Nederland krijgt loon van een werkgever als hij of zij in loondienst treedt. Om te voorkomen dat mensen te weinig betaald krijgen voor het werk wat zij doen, is het minimum loon ingesteld voor werknemers vanaf 15 jaar tot hun 65e.

Hoeveel is het minimumloon?

Het minimumloon wordt ook wel het minimum jeugdloon genoemd. Jonge mensen, jonger dan 23 jaar, die een baan vinden bij een werkgever, hebben maandelijks recht op het minimum jeugdloon in de vorm van het salaris. Het wettelijk minimumloon gat elk jaar iets omhoog, op de dag dat een persoon jarig is.