Koopovereenkomst huis ontbinden

Als u een huis koopt sluit u een koopovereenkomst af. Deze overeenkomst is erg belangrijk, want u zit aan de koop vast als u getekend heeft. Ik heb er nooit bij stil gestaan, maar ik las vandaag dat het verstandig is om ontbindende voorwaarden in de overeenkomst op te nemen.

Logisch om ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst voor een huis, op te nemen, denk ik nu. Maar toch staat misschien niet iedereen daar bij stil. Als u ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst opneemt kunt u de koop nog altijd annuleren, zonder een boete te moeten betalen. de ontbindende voorwaarden kunnen betrekking hebben op:

  • de financiering moet rond komen
  • huisvestingsvergunning
  • oude woning moet eerst verkocht zijn
  • bij verborgen gebreken kan de koop worden afgeblazen