Kernenergie, wat zijn de voor en nadelen?

Kernenergie, wat zijn de voor en nadelen? En waar kun je in Nederland kernenergie krijgen? U hebt er natuurlijk wel eens van kernenergie gehoord. Kernenergie is een van de goedkoopste en schoonste energiebronnen, zegt men. Kernenergie wordt door middel van kernreacties opgewekt in een kerncentrale. Atoomstroom levert kernenergie bij u aan huis. Maar aan de andere kant weten we allemaal dat kernenergie grote rampen kan veroorzaken waardoor het milue juist extreem vervuild wordt, zoals in Tsjernobyl en Fukushima gebeurt is.

Daarom kiezen de meeste mensen voor schonere stroom, zoals bij: Atoomstroom.

Voor en nadelen van kernenergie. Kernenergie is goedkoper omdat de productie van de energie minder kost. Ongeveer 3,2 cent per kWh. Kernenergie kunt u in Nederland verkrijgen via Atoomstroom, dat is een energieleverancier die stroom en gas bij u thuis levert, zoals elk ander energiebedrijf. Alleen ontvangt u dan stroom wat werd opgewekt in een kerncentrale. Maar zeker niet iedereen is voorstander van kernenergie. De risico┬┤s zijn te groot en steeds meer mensen willen dat kernenergie helemaal verdwijnt.

Kernenergie, hoe schoon is dat?

Voordelen. Kernenergie is schone energieopwekking. In Frankrijk wordt ongeveer 75% van alle elektriciteit al opgewekt in kerncentrales. Om de energie op te wekken komt er veel minder CO2 vrij.

  • Er worden geen fossiele brandstoffen zoals olie of steenkool gebruikt.
  • De energie wordt opgewekt door middel van hitte als gevolg van atoomsplitsing.
  • Atoomstroom is daarom CO2 arm

Rampen met kerncentrales zijn echter niet te voorkomen, en dan is de vervuiling verschrikkelijk en desastreus. Radioactiviteit veroorzaakt kanker, genetische mutaties, en een maal op hol is het niet te stoppen. De radioactiviteit duurt duizenden jaren voordat het ongevaarlijk is geworden.

Olie of kernenergie

Men discussieert al jaren wat beter of slechter is, energie opgewekt door fossiele brandstoffen of energie opgewekt door kernenergie. Uiteraard zitten aan allebei voor en nadelen. Kernenergie is een stuk schoner en u bent niet meer afhankelijk van de relaties met oliestaten of politieke onrust tussen landen, maar er blijft kernafval over van de productie. Dit wordt onder strenge controle behandelt en opgeslagen. De prijs van kernenergie is constant en niet onderhevig aan economische schommelingen of politieke onrust. Ongelukken met kerncentrales kunnen ernstig zijn, maar komen gelukkig zeer zelden voor maar als ze voorkomen gaat het ook meteen gigantisch mis. Dat een groot nadeel. Nucleair afval blijft ook lange tijd schadelijk voor het milieu dus dan is het juist heel erg schadelijk. Dit wordt echter wel onder strenge regels gecontroleerd en behandelt. Zo kleven aan vrijwel elke energiebron voor en nadelen. Gewone energie veroorzaakt directe CO2 uitstoot, wat zeer belastend is voor het milieu en wat al zeer veel schade heeft gedaan. Kernenergie is in principe een stuk schoner. Dit heeft een gunstig effect op het broeikaseffect.

Kernenergie in de toekomst

Omdat de behoefte aan energie stabiel blijft en zelfs toeneemt, en omdat de fossiele brandstoffen opraken en het gebruik te belastend is voor de wereld, ligt het in de lijn der verwachting dat kernenergie voorlopig wel toekomst heeft. Voorlopig is het voor veel landen aantrekkelijk om kernenergie te produceren. In Frankrijk is men er al aan gewend. Uranium en thorium worden uit de aardkorst gehaald en gebruikt om energie op te wekken. Men gaat er vanuit voor verschillende generaties voldoende in voorraad te hebben. Ondertussen wordt ook gezocht naar andere mogelijkheden om energie op te wekken met nog meer voordelen voor de planeet, zoals met wind en water en met zonlicht. Ook dit heeft grote toekomstmogelijkheden. De zon is immers de machtigste energiebron die we tot onze beschikking hebben.

Kernenergie in Nederland

Atoomstroom levert elektriciteit vanuit kerncentrales die in Nederland staan, of in de buurt van Nederland.

Kernenergie, goedkoper

Mensen kiezen voor kernenergie omdat het goedkoper is, CO2 beperkt, en omdat men niet meer afhankelijk wil zijn van olieprijzen en dergelijke.

Voor en nadelen

Hoewel veel mensen lange tijd bang waren voor kernenergie, zitten er veel voordelen aan en is men er steeds meer aan gewend geraakt. De nadelen van energie opgewekt met fossiele brandstoffen zijn namelijk ook erg groot en hebben direct een negatieve invloed op het milieu. Kernenergie heeft op een andere manier een negatieve weerslag, zoals kernafval en het risico op een ramp, met grote gevolgen. de afgelopen twintig jaar zijn er twee zeer ernstige rampen met kerncentrales geweest die de aarde ernstig hebben vervuild. Daarom vind ik kernenergie eigenlijk iets waar we geen gebruik van moeten maken.

Windenergie, waterenergie, zonnepanelen

Energie opgewekt door wind en water en zon, komen steeds meer in trek. Zonnepanelen worden steeds beter en ook worden er steeds meer parken gebouwd waar wind wordt gebruikt om energie op te wekken. Het is dus waarschijnlijk nog slechts een kwestie van tijd dat schone energie de gewoonste zaak van de wereld is. Wind en waterenergie hebben geen gevaarlijke gevolgen voor het milieu. Zonne-energie is wellicht de beste methode en de schoonste.