Indrooglijntje? Vals Positieve Zwangerschapstest?

Indrooglijntje - Vals Positieve Zwangerschapstest

Indrooglijntjes? Vals positieve Zwangerschapstesten en Dipsticks?

Internet is een prima medium om meningen te verkondigen. Helaas gebeurt het echter ook maar al te vaak dat er meningen worden overgenomen of niet juist worden weergegeven.

Een korte opsomming van veel gelezen misverstanden:

1. indrooglijntjes bij Zwangerschapstesten
In vele fora wordt er melding gemaakt van testen welke "last" hebben van zogenaamde indrooglijntjes. Dit zijn lijntjes welke verschijnen ver na de maximale afleestijd van de test. Soms worden deze lijntjes ook bestempeld als "voorgedrukt". Beide benamingen zijn fout. Iedere test dient te worden afgelezen binnen de door de fabrikant opgegeven tijd. De testen en anti lichamen welke gebruikt worden om te testen zijn specifiek bepaald voor de test. Ga je dan toch na een half uur bijvoorbeeld de test aflezen, dan kun je soms een licht lijntje waarnemen. Dit lijntje heeft niets met een mogelijk positieve uitslag te maken. De op de test aanwezige anti-lichamen moeten binnen de gestelde aflees tijd reageren om te kunnen spreken van een positieve test. Dit geldt voor iedere test, huismerk of bekend merk en ook de digitale testen kennen dit fenomeen. Zou je een digitale test ver na de gestelde tijd uit elkaar halen, dan kun je dit lijntje ook waarnemen. De test zal niet positief aangeven aangezien de bepaling (digitaal) al eerder heeft plaatsgevonden. Dit fenomeen zegt niets over de kwaliteit van de testen. Iedere vrouw (en man!) heeft van nature een bepaalde hoeveelheid hCG. Laat je de test ver na de maximale aflees tijd doorlopen, dan werkt de test nog door. De reactie in de test op je hCG in je urine blijft gewoon doorgaan. De test kan dus zelfs een hCG gehalte aangeven die je altijd al in je urine hebt. Sommigen spreken dan van een "vals positief" resultaat. Uiteraard is dat niet het geval. Vals positieve uitslagen bij een moderne zwangerschapstest komen hooguit 5 op de 1000 keer voor. Zeer kleine kans dus.

2. gevoeligheid van een zwangerschapstest
Er zijn voor de consument slechts 4 gevoeligheden beschikbaar: 10, 20, 25 of 50 mlU/mL. Deze internationaal afgesproken aanduiding geeft aan hoeveel deeltjes van het waar te nemen hormoon in de urine aan te tonen valt. Hoe lager de waarde, hoe eerder de test positief kan uitvallen. De "10" testen zijn weinig zinvol. Je test hiermee te vroeg en als de test positief uitvalt mag je nog niet van een echte zwangerschap spreken. Je bent dan slechts biochemisch zwanger. Ook kunnen niet zwangere vrouwen positief testen met deze waarde. De 20 en 25 testen kun je enkele dagen voor je volgende ongesteldheid gebruiken. De 20 tot 4 dagen eerder, de 25 tot 2 dagen. De 50 dien je pas te gebruiken na het uitblijven van je ongesteldheid. Vanuit een medisch standpunt wordt alleen de 20 mlU/mL test gezien als vroege test.

3. de strips zijn net zo betrouwbaar als de midstream testen of cassette testen
De strips zijn minder betrouwbaar. Zeker als je de gevoelige(re) testen gebruikt ben je met de dipstick testen of strips niet zo zeker als met de midstream testen. De cassette testen zijn voor een vroege bepaling het meest geschikt omdat je hiermee altijd zeker bent van het toedienen van de juiste hoeveelheid urine. De strips doop je soms verder of langer in je urine en hiermee verkrijg je een minder betrouwbaar resultaat. Daarnaast zijn deze strips erg kwetsbaar en lastiger af te lezen.

4. Clearblue met Conceptie indicator is de meest betrouwbare zwangerschapstest
De digitale test van Clearblue met de conceptie indicator is een gewone test net als alle andere. Via een eenvoudig digitaal component wordt de zwangerschap geschat. Dit is van belang om op te merken aangezien de hoeveelheid hCG bij zwangere vrouwen niet constant alleen maar stijgt. Deze stijgt en daalt vervolgens ook weer later in de zwangerschap volgens een Gauss kromme.
Vrouwen die een 3+ uitslag krijgen met deze test kunnen ten onrechte denken dat ze net iets meer dan 3 weken zwanger zijn, terwijl ze in werkelijkheid al 16 weken zwanger zijn.
Verder is de Clearblue test een slimme marketing zet. Het binnenste van de test bevat een gewone zwangerschapstest. De test is duur aangezien er enkele eenvoudige optische en digitale componenten in zijn geplaatst.

Bron: www.opgelet.net Opgelet.net