Hoe word je paranormaal begaafd?

Paranormale gaven heeft iedereen, ook mensen die er niet in geloven. Veel mensen hebben wel eens een voorgevoel gehad, of een droom die uitkwam. Paranormaal wordt vertaald als ‘naast’ of ‘voorbij’ het normale. Je zou ook kunnen zeggen dat paranormaal ‘tegenover’ het normale ligt, waarbij het ‘normale’ dan ‘het bekende’ is.

Paranormale gaven ontwikkelen. U kunt uw eigen paranormale gaven ontwikkelen met het eBook: Paranormaal Ontwaken. Hoe weet je of je paranormaal begaafd bent? Wanneer ben je paranormaal begaafd? Kun je paranormale gaven ontwikkelen? Paranormaal is een benaming voor bovenzintuigrijke waarnemingen en ervaringen. Iets waarnemen buiten de gewone zintuigen om. In een droom, een visioen, een verschijning, een gevoel, een geur, een geluid, een ervaring… Welke verschijnselen worden paranormaal genoemd?

 • Helderziendheid (je voorziet dingen of je hebt kennis van personen of situaties, die je niet zou kunnen weten)
 • Heldervoelendheid (energieën worden gevoeld, dit kan een sfeer zijn of een gebeurtenis in een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld een huis. Of voelen dat er iemand naar je kijkt. Ook voorvoelen of voelen dat iemand ziek is, hoort erbij)
 • Helderwetendheid of paranormaal weten (Weten dringt zich heel sterk aan. Bijvoorbeeld het zeker weten dat een antwoord juist is.)
 • Psychoscopie of psychometrie (terugzien in het leven van een ander, door middel van een voorwerp of een huis waarin anderen gewoond hebben en dan beelden uit dat leven waarnemen).
 • Telekinese (het laten bewegen van voorwerpen, uitsluitend met geestkracht).
 • Telepathie ( Het overbrengen van gedachten, informatie en/of gevoelens, zonder gebruik van hulpmiddel)
 • Bilocatie (aanwezig zijn op twee plaatsen tegelijk)
 • Klopgeesten of poltergeesten (lawaai in een omgeving waarnemen, waarbij verondersteld wordt dat de geluiden van geesten afkomstig is)
 • Uittreding of astrale projectie (ziel of astraal lichaam treedt uit het lichaam)
 • Geestverschijningen (verschijning van een geest. Dit kan een overleden bekende zijn of een onbekende)
 • Contact met overledenen (bijvoorbeeld een medium)
 • Overige

Paranormale krachten leren ontwikkelen

Paranormale gaven of krachten kunnen ontwikkeld worden door oefeningen en speciale methodes, zoals pendelen bijvoorbeeld. Vrijwel iedereen krijgt gedurende zijn leven wel eens te maken met telepathie. Gedachten van een persoon worden overgebracht naar de andere persoon. Of je denkt juist aan iemand die je al jaren niet gesproken hebt, dan gaat de telefoon en blijkt het die persoon te zijn. Hoewel er altijd mensen zijn die denken dat iets er niet is zolang je het niet zien kunt, ondersteunen experimenten het bestaan van telepathie. Of zoals een hersenchirurg ooit zei: ‘Ik opereer dagelijks hersenen, maar ik heb nog nooit een gedachte gezien.’ Je kunt je eigen paranormale krachten ontwikkelen met behulp van een cursus.

Paranormale gaven. Bewijs en onderzoek

De meeste paranormale verschijnselen zijn niet wetenschappelijk bewezen en worden daarom lang niet door iedereen erkend. Veel wetenschappers menen dat al dit soort verschijnselen puur op toeval of op fantasie berusten. Er zijn ook wetenschappers die daar anders over denken. In de documentaire Something Unknown Is Doing We Dont Kow what, van R. Scheltema, komen verschillende wetenschappers aan het woord. De documentaire werd vele malen bekroond. Professor Charles Tart, psycholoog en schrijver, die ruim 50 jaar onderzoek deed naar paranormale fenomenen, stelt in de documentaire dat vijf paranormale verschijnselen volgens wetenschappelijke criteria bestaan:

 • Telepathie (communicatie van geest tot geest)
 • Helderziendheid (kennis van de materiële wereld die op dat moment nog niet bekend is)
 • Voorkennis
 • Psychokinese of Telekinese (De geest beheerst de materie)
 • Paranormaal genezen

Honderden experimenten ondersteunen hun bestaan, aldus professor Tart.