Grammatica Nederlands

Grammatica Nederlands leren. Wilt u foutloos schrijven en dus de grammatica Nederlands nu eens eindelijk definitief leren beheersen? Dan is de fantastische cursus Foutloos Nederlands leren schrijven (en spreken) de beste optie voor u. Betaalbaar, goed opgezet, lekker thuis leren, lees er meer over:

Hoe leert u grammatica Nederlands foutloos schrijven en lezen? De Nederlandse taal beheersen wordt steeds belangrijker in ons land. Begrijpelijk, voor veel banen heeft u beheersing van onze taal nodig. Daarom besteedt men in de thuiscursus Grammatica foutloos leren schrijven en spreken niet alleen aandacht aan het perfect leren beheersen van de grammatica van het Nederlands, moor ook aan het foutloos spreken, presenteren en communiceren in het Nederlands, en dergelijke. U leert:

 • foutloos grammatica toepassen
 • foutloos Nederlands schrijven en spreken
 • Een toespraak houden in correct Nederlands
 • Teksten schrijven voor bepaalde gelegenheden
 • Formulieren invullen
 • Een goed stuk tekst schrijven
 • De Nederlandse taal in zijn algemeenheid, verbeteren
 • spreken in het openbaar
 • enzovoorts
 • Foutloos Nederlands leren schrijven (en spreken) is dus een allround cursus waarmee u het Nederlands beheerst, de grammatica foutloos kunt leren schrijven en de taal veel beter toepast. U vindt de cursus hier:
schrijven2.jpg

Foutloos Nederlands kunnen schrijven en spreken is ook op uw werk, erg belangrijk

Groep toespreken

Veel mensen durven een groep niet toe te spreken. Ze beginnen te hakkelen en laten het liever aan een ander over. Maar wist u dat u heel goed kunt leren op op een volwassen manier een groep toe te spreken en te boeien? Ook dat leert u in de genoemde cursus. Eveneens wordt 'het woord nemen' bijvoorbeeld in een vergadering, u geleerd. U leert hoe u een groep moet toespreken op een boeiende manier, en een functioneringsgesprek voeren, enzovoorts.

Leer foutloos Nederlands schrijven en spreken

U leert foutloos grammatica toepassen in de Nederlandse taal. Geen getwijfel meer over d of dt, dubbel d of dubbel t, verleden tijd of heden, of moet er nou wat of dat staan, of hen of hun? De genoemde cursus helpt u met alle theorie en helpt u blijvend. Ook leert u het toepassen in de praktijk, zowel schriftelijk als mondeling om foutloos Nederlands te spreken en te schrijven.

Nederlandse taal beter begrijpen

De cursus helpt u niet alleen met grammatica, maar ook de taal sneller beter te begrijpen. Na de cursus kunt u bijvoorbeeld uitstekende brieven schrijven, met name ook op zakelijk vlak. Ook kunt u kinderen helpen bij hun huiswerk, bij het schrijven opstellen advies geven en tips geven om spreekbeurten helpen voor te bereiden.

Verkeerde uitspraken afleren

Veel gemaakte fouten in mondeling gebruik van de Nederlandse taal, leert u af. Of u leert deze herkennen en u kunt ook anderen helpen door hen te wijzen op de vergissing.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst waardoor er storende fouten gemaakt worden bij schrijven en/of spreken. Het is een ideale cursus voor iedereen die grammatica van het Nederlands optimaal wil beheersen en op de goede manier wil toepassen. Dit kan zijn in het dagelijks leven, maar ook als u voor uw werk graag beter wilt leren schrijven en spreken.

Inhoud van de cursus

 • Grammatica
 • Spelling
 • Schrijven en spreken
 • Teksten schrijven
 • Stijl (schrijfstijlen)

Begrippen

U leert ook begrippen begrijpen en kennen, u leert ook de opbouw van teksten begrijpen en toepassen zoals het aanbrengen van alinea's, goede titels, samenvattingen… U leert grammaticaal de Nederlandse taal kennen, ook de opbouw zinnen en het doel daarvan, correct spellen. En wat zijn stijlfouten in teksten? U leert ze kennen en u leert die fouten voorkomen. Uw wijze van communiceren in schrift, woord en communicatie, zal aanzienlijk verbeteren. Het zal uw zelfvertrouwen vergroten en uw positie binnen uw bedrijf kunnen verbeteren. Ook hoeft u niet steeds meer de stress te voelen dat u spelfouten maakt.

Brieven schrijven

Hoe schrijft u een sollicitatiebrief? Hoe dient u een klacht in? Hoe richt u zich tot personen binnen een organisatie, enzovoorts. Ook daar wordt in deze cursus aandacht aan besteed. U leert de regels en dan kan heel bevrijdend werken. Bevrijdend om niet steeds afhankelijk te zijn van anderen die het wel kunnen of weten. Ook dat maakt de cursus een echt lekkere cursus, voor jong en oud. En u krijgt er nog een cadeautje bij ook.

Bijzonderheden cursus

U leert thuis. U stuur de opdrachten per email in. U heeft direct contact met uw docenten. U kunt vragen stellen. 24 Lessen die u in uw eigen tempo kunt maken.