Evolutietheorie Uitgelegd

In reactie op de vorige berichten over evolutietheorie vond ik dit filmpje op YouTube. In dit filmpje wordt de evolutietheorie erg goed uitgelegd. Waarom er wel bewijzen zijn die de evolutie theorie ondersteunen, hoe evolutie werkt, waarom fossielen en skeletten van tussenvormen lastig zijn om te vinden, enzovoorts.

Evolutietheorie van Charles Darwin

De evolutietheorie is de uitleg op wetenschappelijke basis voor het ontstaan van soorten uit reeds bestaande soorten door evolutie, doorat soorten zich aanpassen aan hun lvensomstandigheden. Generatie na generatie passen erfelijke eigenschappen zich aan de omgeving aan. Dit vindt plaats door voortplanting, selectie en genetische variatie.

Charles Darwin

Charles Darwin leefde van 1809 tot 1882 wordt als de grondlegger van de evolutie theorie beschouwd. De theorie werd door de wetenschap zeer snel aanvaard. Sindsdien komen er steeds meer bewijzen voor de evolutietheorie. De nylon-etende bacterie die voortkomt uit een gewone bacterie en die is ontstaan doordat de moderne stof nylon geproduceerd werd, is daar een goed modern voorbeeld van. Zie filmpje voor de toelichting.