Enneagram. Hoe werkt het Enneagram?

Een enneagram is een negenpuntige sterveelhoek, waarmee persoonlijkheden in kaart gebracht worden. Ennea (grammos) komt uit het oude Grieks. Met het diagram van het Enneagram wordt aan de hand van karaktereigenschappen een persoonlijkheidsschets samengesteld, waaruit wordt opgemaakt hoe personen in elkaar zitten. Dit wordt niet

wetenschappelijk ondersteund, maar het Enneagram is enorm populair. Wil; u een kenner worden op het gebied van het Enneagram, kijk dan eens bij dit overzicht aan uitstekende boeken: Enneagrammen boeken

Met het Enneagram kunnen 9 typen persoonlijkheden onderscheiden worden. Elke persoonlijkheid heeft andere karaktereigenschappen. Onderling kunnen bepaalde karakters met elkaar verbonden worden. Het Enneagram werd voor het eerst gepubliceerd in 1949. Pas in 1960 werd het Enneagram beschouwd als een methode om karaktereigenschappen van personen te ontcijferen. In de loop der jaren is het Enneagram steeds beroemder geworden, omdat veel mensen vinden dat de uitkomst inderdaad klopt.

UgMxFF

Bepalen onze hersenen wie we zijn? En ook ons DNA, onze opvoeding en onze natuur?

Persoonlijkheid test

Met het Enneagram wordt de persoonlijkheid in kaart gebracht, net als bij astrologie worden eigenschappen belicht die bij mensen sterk aanwezig zijn of juist niet zo sterk. Ook gewoontes, voorliefdes, en typerend gedrag, worden met dezen methode belicht.

Negen types

Volgens het Enneagram bestaan er 9 verschillende karakters. Alle karakters zijn even waardevol. Ze hebben alle goede en minder goed gewoontes of eigenschappen, en evenveel kansen in het leven. Het Enneagram helpt om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid en koerst ook op kennis van omgang met anderen aan de hand van de persoonlijke karaktereigenschappen. Het heeft mogelijk ook als doel dat men zichzelf en anderen beter leert begrijpen. Dankzij de kennis krijgt men ook meer inzicht in bepaalde karaktereigenschappen die men sterker kan gaan ontwikkelen, zoals medeleven, liefde, wijsheid.

Zichzelf herkennen en leren kennen

Door gebruik te maken van het Enneagram leert men vaak zichzelf beter kennen en bepaalde positieve karaktereigenschappen verder te ontwikkelen. Ook zou het inzicht geven en houvast in de relaties met andere mensen. Men leert beter om te gaan met anderen, zichzelf beter begrijpen en de eigen persoonlijkheid verder te ontwikkelen. Ook kunnen anderen geholpen worden door personen met kennis over Enneagram persoonlijkheden. Wilt u die kennis ook vergaren? Lees dan verder bij: Enneagrammen boeken

Types

De negen types persoonlijkheden die onderscheiden worden zijn:

  • perfectionistische
  • helpende
  • prestatiegericht
  • romantisch
  • waarnemend
  • loyalist
  • avontuurlijk
  • leidinggevend
  • vredelievend

Bron: Youtube, wikipedia