Eikenprocessierups, wat zijn de verschijnselen?

De Eikenprocessierups is een rups die in grote getale op bepaalde plaatsen in Nederland mens en dier het leven nogal zuur maakt. De haartjes van de rups worden brandharen genoemd, en ze veroorzaken allerlei risicovolle klachten. Voor dieren kunnen de brandharen zelfs dodelijk zijn, voor mensen veroorzaken de brandharen van de Eikenprocessierups klachten zoals jeuk, pijn, rode huiduitslag, oogklachten, benauwdheid en dergelijke. Een diertje waar je dus veel last van kunt hebben.

Regelmatig is de Eikenprocessierups negatief in het nieuws. Net als de Bastaardsatijnrups bevat de rups brandharen, dat zijn de haartjes die de rups een pluizig aanzicht geven. Deze haartjes veroorzaken echter irritante jeuk, ontstekingen, blaren of zelfs benauwdheid. Omdat de rupsen in grote hoeveelheden uit eitjes komen, zijn de problemen op sommige plaatsen in Nederland soms erg groot. De Eikenprocessierups liet zich eerst voornamelijk in het zuiden van Nederland zien en veroorzaakte daar allerlei problemen, maar in augustus 2010 werd de rups ook in Noordelijke gebieden van Nederland gesignaleerd.

Nachtvlinder

De rups wordt door een nachtvlinder in het najaar de kruinen van eikenbomen afgezet. Het diertje maakt vanaf mei verschillende fases door voordat de brandharen verschijnen, in het voorjaar en de zomermaanden. Ook de nesten die uitwaaien verspreiden de beruchte brandharen. Omdat er sprake is van een plaag in ons land, zijn de problemen plaatselijk groot.

Eikenprocessierups, wat moet u doen bij klachten?

Als u klachten heeft van de rups, handel dan als volgt:

  • Bij huidklachten de huid afspoelen (niet krabben). U kunt de huisarts om advies vragen.
  • Bij oogklachten het oog met lauw water spoelen en een arts om advies vragen (niet krabben of wrijven).
  • Bij ademhalingsklachten altijd een arts waarschuwen.
  • Was alle kleren uit
  • Ook braken kan voorkomen (overleg met arts)

Voorkomen

Raak de rupsen niet aan maar mijdt contact. Ga niet naar gebieden waar de rups gesignaleerd is en problemen veroorzaakt. Bedek uw lichaam als u in gebieden loopt waar de rups voorkomt.
De klachten gaan meestal binnen enkele dagen over maar als u ernstige klachten heeft, benauwd bent of als de klachten toenemen of niet over gaan, zoek dan contact met een arts.