Condoleancekaart, wat zet je er op?

Welke tekst zet je op een condoleancekaart? Oprechte deelneming, condoleance kaart, iemand condoleren met het overlijden van een persoon. Veel mensen vinden het moeilijk om de juiste woorden te vinden.

Wat voor tekst schrijf je op een condoleance voor een overlijdenskaart? gemakkelijk is het niet. Sommige mensen vinden het zo moeilijk dat ze liever niets laten horen. Dat is echter af te raden en pijnlijk voor de nabestaanden. Ook daarna wordt het steeds moeilijker om nog iets te laten horen. Stel het dus niet uit. Laat iets horen als iemand overleden is. Maar wat schrijf je dan wel op een condoleance kaart en wat zeg je tegen verdrietige mensen in zo’n situatie?

Wat zeg je als iemand dood is gegaan? Woorden schieten soms te kort. Of je ziet er zo erg tegenop dat je het liever uit de weg gaat. Ook kan je het zo moeilijk vinden dat je juist verkeerde dingen zegt of schrijft. Natuurlijk is het afhankelijk van je relatie met de overleden persoon of zijn/haar nabestaanden wat je zegt en wat je laat horen. Het is belangrijk dat je alleen dingen zegt of schrijft die je oprecht meent. Anders kun je volstaan met ‘Veel sterkte. We zijn in gedachten bij jullie in deze moeilijke tijd.’
Is de band hecht dan ga je bij de nabestaanden langs, of je stuurt minimaal bloemen of een kaart met een meer persoonlijke tekst. Als je de overledenen goed gekend hebt kan je iets over hem of haar zeggen, bijvoorbeeld:

  • Ik bewaar zeer veel goede herinneringen aan hem/haar. Ongelooflijk dat zijn/haar leven nu voorbij is.
  • Het was een bijzonder mens, we zullen hem/haar nooit vergeten.
  • Zij/hij stond altijd voor anderen klaar. Hij/zij was een ongelooflijke vrouw/man. We hopen dat jullie de pijn van het verlies op den duur een plaats zullen kunnen geven.
  • Zijn/haar gevoel voor humor heeft ons vaak opgevrolijkt en doen beseffen dat het leven waardevol is. We hopen dat de goede herinneringen na verloop van tijd, de plaats in zullen nemen van dit grote verdriet.
  • Enzovoorts
  • Kies eigenschappen van de overleden persoon en licht toe wat ze voor u betekend hebben.

Nabestaanden condoleren

Wat zeg je tegen nabestaanden als je ze moet condoleren? Ook dit vinden veel mensen moeilijk. Natuurlijk mag je gewoon ‘gecondoleerd’ zeggen, en de nabestaanden ferm de hand schudden of omhelzen. Dat is helemaal niet ongebruikelijk. Wil je echter wat meer zeggen en je vindt dat moeilijk, overweeg dan eens een van de volgende zinnen:

  • Wat een groot verlies. Ik kan het nog steeds niet geloven.
  • Sterkte, dit moet heel zwaar zijn.

Dergelijke opmerkingen zijn neutraal en ook gepast als de overledene te jong is gestorven. Het is natuurlijk wel zo dat bij een overlijden van een jong persoon, het verdriet heel groot is. We kunnen nu eenmaal beter met de dood omgaan als iemand een lang leven heeft mogen hebben. Dan is er een soort aanvaarding, hoewel we toch verdriet hebben en toch moeten rouwen, is het meestal beter te accepteren dat het leven nu eenmaal eindig is.

Bij het overlijden van een kind

Het overlijden van een kind is de meest ingrijpende gebeurtenis die ouders en familie kan overkomen. Het leven is in de kiem gesmoord. Het kind komt bijvoorbeeld te overlijden door een tragische gebeurtenis of ziekte. De ouders en overige familie zien de dood van een jong kind lang niet altijd aankomen. Er kan een ernstig ongeluk gebeuren of het kind is ziek geworden. Bij het overlijden van een kind schieten woorden eigenlijk altijd te kort, maar het is wel heel belangrijk dat u iets laat horen. Als u de familie goed kent, gaat u langs en toont uw emotie. U mag gerust zeggen hoe verschrikkelijk u het vindt. Als er bij de uitvaart bepaalde verzoeken gedaan zijn, bijvoorbeeld het meenemen van een bloem of het dragen van een bepaald soort kleding, is het altijd belangrijk at u daar gehoor aan geeft. Dat heeft met respect te maken voor die laatste wens. Voor elk overlijden geldt dat het al heel belangrijk is DAT u iets laat horen, Het feit dat u laat merken dat u meeleeft, is voor de meeste nabestaanden van zeer grote waarde. Om te condoleren of tekst op
een condoleancebrief of kaart is het belangrijk dat u recht uit uw hart spreekt. U kunt schrijven dat u er helemaal kapot van bent, of dat u er voortdurend aan denken moet, of dat u er veel om huilen moet. Als het maar waar is wat u schrijft. Recht uit uw hart is recht uit uw ziel.

Teksten van anderen, gedichten en spreuken

Als je het toch nog steeds heel moeilijk vindt om iets te schrijven op de oprechte deelneming kaart, kun je kiezen voor spreuken van dichters of schrijvers. Een paar voorbeelden:

Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet.
Maar één het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn
maar het afgesneden zijn.

(M. Vasalis)

Het leven is een oceaan van gaan en komen
En je daar niet tegen kunnen verweren.

Je bent niet meer bij ons,
maar wij zijn steeds bij jou.
Omdat waar wij zijn, jij ook bent.

(DB)

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.
(A. Einstein)