Cito-toets scores en bijzonderheden

De Cito-toetsen worden als meet instrument gebruikt voor passend vervolgonderwijs. Over het nut daarvan zijn de meningen, terecht, verdeeld. Veel kinderen hebben bij voorbaat al veel spanning om de CITO te maken, wat negatief kan uitwerken op de uitslag. Ook kan je je afvragen wat het voor nut heeft om een soort mini examen te moeten afleggen als je krap aan 12 jaar bent, terwijl je als leerling al jaren op school resultaten behaald hebt waaruit blijkt wat je sterke en zwakke kanten zijn. Wat zijn de CITO voor en nadelen?

Soms kan een kind op de Cito wel eens verrassen. Jarenlang matig op school gepresteerd en op de Cito ineens heel goed. Je hebt dan te maken met een meer of hoogbegaafde die zich zijn/haar hele schooltijd heeft proberen aan te passen aan de middelmatigheid van het basisonderwijs. Vervolgdonderwijs, passend bij de uitslag van de CITO, is dan met nadruk geboden.
Ook andersom komt voor. Jarenlang goed gepresteerd op school en op de Cito ineens matig of heel slecht. Wat zegt dat? Onderwijzers neigen er over het algemeen naar om voor laag vervolgonderwijs te kiezen voor de eerste groep. Op zo'n moment kijkt men toch voornamelijk naar de schoolprestaties en de eigen beeldvorming. Het zoveelste addertje onder het gras. Conclusie: de leerling in de eerste groep heeft zich waarschijnlijk een breuk verveelt gedurende zijn of haar schooltijd en doet nu voor de CITO toch zijn best in de hoop om van het saaie middelmatige werk af te komen, maar de leerkracht durft hoger vervolgonderwijs niet te adviseren. Gebrek aan kennis over meer en hoogbegaafdheid komt helaas in het onderwijs enorm veel voor. Deze leerlingen hebben juist pittig vervolgonderwijs nodig, anders zakken ze steeds verder af, maar de meester of juf die het probleem, vaak zonder zich dat bewust te zijn, al jarenlang in stand houdt, beslist vaak anders waardoor het probleem blijft bestaan. Niet dat men daar wakker van lijkt te liggen bij de CITO. Ze hebben zelfs als boter na de vis, een soort iq testje aan de CITO toegevoegd, mede in de hoop de hoogbegaafden er alsnog uit te vissen. Ook vrij zinloos, want testen op die leeftijd geeft geen goed beeld meer bij onderpresteerders, dat kan je beter doen als leerlingen 7 jaar zijn, en dan ook nog door een testafname in een 1 op 1 situatie, niet in een klas met 30 leerlingen. Maar het onderwijs in Nederland koerst nou eenmaal graag op gemiddelden en middelmatigheid. De hoogbegaafde onderpresteerder zal met een goede CITO uitslag daarom niet genoeg aan sympathie winnen. Hooguit een paar gefronste wenkbrauwen. De onderwijzer heeft immers geen ervaring met hoogbegaafden, laat staan met onderpresteren. Zuur maar waar. Hoogbegaafden die jarenlang hebben zitten onderpresteren kunnen op de Cito echter ook ineens hun beste kant laten zien. De leerkracht hanteert de CITO dan wel als meetinstrument, maar het moet wel passen bij het beeld dat van een leerling gevormd is. Is de leerling in hun ogen niet geschikt voor VWO, dan wordt het toch gewoon mavo, hoogbegaafd of niet. Helaas komt het ook andersom nogal al eens voor. Leerlingen die eigenlijk een hoog IQ hebben die op school ook goed meedraaiden, die ineens toch slecht presteren op de CITO. En dan zijn er natuurlijk ook nog leerlingen die gewoon hun dag niet hebben en daarom de CITO slecht maken. Al met al lijkt de CITO als meetinstrument nogal overbodig.

CITO Toets en de kwaliteit van lesgeven

Op de ene school wordt beter les gegeven dan op de andere, en ook dat kan op de CITO best in het nadeel uitpakken voor leerlingen. Ook kunnen achterstandsleerlingen het leerniveau van de klas nadelig beïnvloeden, ten nadele van de wat snellere leerlingen. Om maar nog niet te spreken van de meer en hoogbegaafden waarvan forse percentages van de leerlingen (ook) op de CITO onderpresteren, en die daardoor dus ook op verkeerd vervolgonderwijs terecht kunnen komen. In Nederland denkt men nog steeds in middelmatigheid en eenheidshappen. Wat voor Jan Simpel goed is, is voor Mina Slim ook het beste. De CITO eindtoets koerst op standaardscores. Alleen met de hogere scores mag je naar het VWO. De CITO lijkt soms wel heilig, maar gelukkig zijn er ook moderne scholen, die de CITO tegenwoordig afwijzen.

  • Uitslag 544 + - VWO
  • Uitslag tussen 538 - 544 havo
  • Uitslag tussen 532 en 538 Vmbo-theoretische Leerweg
  • Uitslag tussen 527 en 532 Vmbo-Gemengde Leerweg
  • Uitslag tussen 523 en 527 Vmbo-kader
  • Uitslag tussen 510 en 522 Vmbo-basisberoepsgerichte Leerweg

Vervolgonderwijs na de CITO

Na de CITO verandert er eindelijk iets. Dan ineens is het niet goed meer om alle leer-niveaus onder een dak samen te brengen. Ineens is het van groot belang dat een VWO leerlingen ander onderwijs krijgt dan een MAVO leerling. Voorheen zaten ze allemaal bij elkaar en de VWO leerling moest zich maar zien te vermaken met de gemiddelde leerstof. Dat niet iedereen dat kan, daar heeft men na de CITO ineens wel begrip voor. Tot die tijd is het voor de meer intelligente leerling op de basisschool, afzien. Vreten die eenheidshap!

Bron: wikipedia