Cholesterol-Check® - Totaal Cholesterol, HDL én LDL Meten?

Eerste betrouwbare thuistest totaal Cholesterol, HDL én LDL? Eindelijk kunt u zelf eenvoudig thuis uw totaal cholesterol (TC), HDL ("goede cholesterol) én LDL ("slechte cholesterol") met meer dan 99% betrouwbaarheid meten. De test is beschikbaar vanaf begin april 2010.

Om u een indruk te geven van de test, kunt u hieronder de Nederlandstalige bijsluiter raadplegen:

 • Cholesterol-Check®
 • Zelf meten
 • Eerder weten
 • Gebruiksaanwijzing
 • Cholesterol-Check®

Cholesterol-Check is een semi-kwantitatieve sneltest ter bepaling van het totaal cholesterol en HDL (High-density Lipoproteïne) in bloed. Het LDL (Low-density Lipoproteïne) gehalte wordt bepaald met de unieke meegeleverde draaischijf. Voor het gebruik deze bijsluiter zorgvuldig en volledig doorlezen. Voer de test uit in een goed verlichte ruimte.

Cholesterolwaarden

Een te hoog totaal cholesterol (TC) in combinatie met een lage HDL (“goede cholesterol”) waarde geldt als sterke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Andere factoren welke een rol spelen zijn roken, een (te) hoge bloeddruk, te hoge inname verzadigd vet, onvoldoende beweging en Familiaire hypercholesterolemie. Een regelmatige controle op cholesterol waarden wordt aangeraden bij gezonden mannen vanaf 35 jaar en gezonde vrouwen vanaf 45 jaar. Bij risicofactoren zoals hierboven aangegeven wordt aangeraden vanaf 20 jaar iedere 3 jaar een controle uit te voeren.

Testprincipe

De test bevat 2 teststrips (behandeld met reagentia). Het TC en HDL wordt apart bepaald middels toevoegen van een bloeddruppel op de achterkant van de test. Door een enzymatische reactie verkleurt de gele indicator op de strips. Door middel van het op de test aangebrachte kleurenschema kunnen de waarden worden bepaald. Het LDL kan vervolgens eenvoudig worden afgelezen op de meegeleverde draaischijf.

De test wordt uitgevoerd middels een kleine bloeddruppel. Binnen 3 tot 5 minuten heeft u al het resultaat.

Inhoud verpakking

1 Testcassette
2 Pipetten (bloedopname)
1 Automatische steriele lancet
1 Draaischijf
1 Desinfecterend alcohol doekje
1 Pleister
1 Bijsluiter (Nederlands)

Verder nodig en niet meegeleverd:

Stopwatch of horloge

Bewaren van de test

• Bewaar de test droog en bij kamertemperatuur
• Niet blootstellen aan direct zonlicht of hittebron
• De test uitvoeren direct na openen folie

Cholesterol-Check®

 • Lees deze bijsluiter zorgvuldig en volledig door alvorens met testen te beginnen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Alleen te gebruiken als In-vitrodiagnostiek

Uitvoering van de test

Voorbereiding
• Houd een stopwatch of horloge gereed.
• Was uw handen met warm water, bij koude handen wrijf enkele keren om uw handen te warmen.
• Open de folie en leg de test op een vlakke en droge ondergrond. De test moet met de bloedopname velden naar boven liggen.

Bloed afnemen

• WAARSCHUWING: Gebruik nooit een lancet die al door een ander is gebruikt.
• Bent u rechtshandig, neem dan bloed af van uw middel- of ringvinger van uw linkerhand. Bent u linkshandig dan neemt u bloed af van een van uw vingers aan uw rechterhand. Voor afname vinger desinfecteren met meegeleverd alcohol doekje.
• Laat uw arm hangen om de bloedtoevoer te verbeteren. Leg dan uw arm op tafel en masseer licht uw vinger. Haal voorzichtig het doorzichtige kapje van de lancet en zet de lancet tegen uw vinger. Met een lichte druk wordt de lancet geactiveerd.

Uitvoeren van de test

• Nadat u de lancet heeft gebruikt masseert u licht uw vinger om een bloeddruppel te laten vormen.
• Vul vervolgens beide pipetten tot aan de zwarte lijn met bloed. Indien nodig masseert u uw vinger nogmaals om meer bloed te verkrijgen.
• De pipet vult zich eenvoudiger indien u uw vinger naar beneden laat hangen.
• Houd vervolgens iedere pipet boven de test rondjes (1 en 2) op de achterkant van de test en voeg het bloed toe.
• Start uw stopwatch (horloge) en wacht 1 minuut voordat u de test omdraait en het resultaat afleest.
• De cassette niet schudden.

Aflezen van het resultaat

• Draai de test na 1 minuut om.
• Lees eerst de HDL waarde (rechts) af. Niet eerder dan 1 minuut of later dan 3 minuten aflezen.
• Lees vervolgens de totaal cholesterol waarde af. Niet eerder dan 3 minuten of later dan 5 minuten aflezen.
• De gele test cirkel in de test zal respectievelijk geel-groen, groen of blauw-groen gaan verkleuren.
• Vergelijk de verkleuring met de op de test aangebrachte kleurschaal. Verschuif beide strips net zolang tot de kleuren overeenkomen. Lees de test af in een goed verlichte kamer maar niet in direct zonlicht.
• Zoek de kleur die het beste overeenkomt met de verkleuring op de test. De kleur kan tussen kleurblokken in liggen.
• Indien de verkleuring onregelmatig (marmerachtig) is, gebruik dan de donkerste kleur op de strip om het testresultaat vast te stellen.

Interpretatie van het resultaat

Totaal Cholesterol (TC):
Het resultaat kan worden geplaatst in één van drie medische risicogroepen:

 • Bij een waarde onder de 5.2 mmol/L (200 mg/dl) – geel/groen – geen risico
 • Uw TC is goed te noemen. Het risico op hart- en vaatziekten is niet verhoogd. Indien eerder genoemde risicofactoren betrekking hebben op u, dient u toch regelmatig uw cholesterol te bepalen.
 • Bij een waarde tussen 5.2 – 6.2 mmol/L (200 mg/dl – 240 mg/dl) – groen – grenswaarde
 • Uw TC waarde ligt op de grens. U loopt wellicht een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Neem contact op met uw arts.
 • Bij een waarde boven de 6.2 mmol/L (240 mg/dl) – blauw/groen – verhoogd risico
 • Uw cholesterol gehalte is te hoog. Hierdoor loopt u meer kans op hart- en vaatziekten ook indien de andere risicofactoren niet op u van toepassing zijn. Neem contact op met uw arts en bespreek de verdere stappen.

HDL/LDL waarde aflezen:

Met de unieke Cholesterol-Check® zelftest kunt u niet alleen uw Totaal Cholesterol bepalen, maar ook uw goede (HDL) en slechte (LDL) cholesterol. Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten wordt in verband gebracht met de hoogte van deze waarden.
Bij een persoonlijke HDL waarde van 1.0 mmol/l of lager bestaat er een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, los van andere factoren. Bij een waarde boven de 1.0 mmol/l loopt u minder risico, tenzij de eerder genoemde risicofactoren op u van toepassing zijn.

Met behulp van de unieke draaischijf kunt u eenvoudig uw LDL bepalen. Stel de schijf in op uw TC en HDL waarden en lees de LDL waarde af. Een LDL van 3.3 mmol/l wordt als goed gezien, een waarde boven de 3.3 mmol/l als kritisch. Pas uw eetgewoontes aan en bezoek uw arts of diëtist(e).

Opmerkingen en veiligheidsaanwijzingen

• In alle gevallen is aan te raden Cholesterol-Check® 2 tot 3 maal per jaar uit te voeren om de waarden met elkaar te kunnen vergelijken. Een enkele test kan een atypische uitslag geven.
• Uw cholesterolspiegel kan variëren als u zwanger bent, hormoon preparaten inneemt (de pil) kortgeleden ziek bent geweest of nu ziek bent.
• Een verhoogd cholesterol geldt als risicofactor voor hart- en vaatziekten. Andere factoren welke een rol spelen zijn roken, een (te) hoge bloeddruk, te hoge inname verzadigd vet, onvoldoende beweging en Familiaire hypercholesterolemie. Informeer bij uw arts hoe u het risico op hart- en vaatziekten zo klein mogelijk houdt.
• Indien geen van de risicofactoren op u van toepassing zijn dient u iedere 5 jaar uw cholesterol te meten. Bij een of meerdere risicofactoren dient u vaker te testen.
• Het niet inachtnemen van deze bijsluiter kan foute uitslagen opleveren.
• De componenten in de test slechts éénmaal gebruiken.
• Cholesterol-Check® is een semi kwantitatieve bepaling van cholesterol in bloed. De test vervangt niet de diagnose van een arts. Bij een verhoogd cholesterol dient u altijd contact op te nemen met uw arts.
• Aanpassing van uw eetgewoontes pas na overleg met uw arts of diëtist(e).
• De test niet meer gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum.
• De test niet gebruiken indien de verpakking of inhoud beschadigd is.

Vragen

Moet ik bepaalde voeding tot mij nemen of een dieet volgen voordat ik de test uitvoer?

Nee, u kunt uw normale eetpatroon volgen.

Moet ik de test op een bepaald moment of tijdstip uitvoeren?

Nee, de test kan op ieder moment van de dag worden uitgevoerd.

Bestaat de mogelijkheid dat de indicator verkleurt maar het testresultaat fout is?

Ja, het testresultaat kan fout zijn indien u:

a) het resultaat voor 3 minuten of na 4 minuten heeft afgelezen.
b) de test aan direct zonlicht heeft blootgesteld.
c) U uw vinger niet met het alcohol doekje heeft gedesinfecteerd.
d) U de test niet bij kamertemperatuur heeft bewaard.
Kunnen alcohol, bepaalde voeding, vitamine preparaten of medicamenten van invloed zijn op de test?

Nee. Voedingsmiddelen of dranken en de meeste medicamenten (aspirine en vitaminen) hebben geen invloed op het testresultaat. U dient de test echter niet uit te voeren indien u minder dan 4 uur geleden Paracetamol, Ibuprofen of Vitamine C (meer dan 500g) heeft ingenomen. Mannen dienen de test niet uit te voeren indien ze minder dan 6 uur geleden Viagra© of andere potentie verhogende medicamenten hebben ingenomen aangezien dit de waarneming van de kleur blauw en groen kort kan beïnvloeden.

Fabrikant:

Nano Repro AG
Im Rudert 2 + 2a
35043 Marburg

Distributie Benelux:
Dutch Diagnostics BV
Hekkehorst 3
7207 BS Zutphen
www.cholesterol-check.nl

Versie:
Oktober 2009
IFU CHOL105 – NR
CE 0843