Aansprakelijkheid, wel of niet verzekerd?

Aansprakelijkheid. Camera laten vallen. Ongeluk veroorzaakt? Is er financiële schade of heeft een gezinslid een ongeluk veroorzaakt? Wie is aansprakelijk en hoe kunt u zich het beste verzekeren tegen aansprakelijkheid en met welke aansprakelijkheidsverzekering?

Schade, het kan zomaar voorkomen dat u een schadeclaim krijgt. Zowel privé als zakelijk maken we snel schade, ongewild. U of een van uw kinderen kunnen bij anderen iets kapotmaken, per ongeluk, maar het moet wel betaald worden. Of uw bedrijf kan schade veroorzaken, wat dan? Verzekeren is de beste oplossing en een enorme verademing bij schadeclaims.

Schadeclaim?

U kunt zich op verschillende manieren verzekeren tegen schadeclaims. Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die u beschermt tegen de vaak financiële schade die door u of door een van uw gezinsleden veroorzaakt is. Stel u heeft een camera laten vallen of een mobieltje stukgemaakt van een ander. Stel dat u per ongeluk iemand letsel heeft toegebracht. Of uw bedrijf heeft een vergissing begaan waardoor iemand anders schade claimt. U wordt vervolgens aansprakelijk gehouden en dat kost u geld. Als u in zo’n geval geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, moet u alles zelf betalen. Uiteraard moet u dan heel veel geld betalen. Daarom is een aansprakelijkheidsverzekering een verzekering die u echt nodig heeft, want schade veroorzaken we vroeg of laat allemaal wel eens. De door de Consumentenbond best getest rechtsbijstandverzekeringen van Das Verzekeringen zijn ook de moeite waard om te overwegen.

Bedrijven en particulieren sluiten een aansprakelijkheidsverzekering af om zich te beschermen tegen schadeclaims van anderen. Emotioneel leed is niet te verzachten met geld, maar financiële schade kan worden verholpen. een aansprakelijkheidsverzekering is geen dure verzekering..

Een WA verzekering afsluiten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een WA verzekering. Met de WA verzekering bent u beschermd tegen financiële schade. Deze verzekering beschermt u tegen aansprakelijkheid voor schade. Indien u aansprakelijk gesteld wordt voor schade, particulier of via uw bedrijf, dan bent u daar dus met een WA verzekering tegen verzekerd en de aansprakelijkheidsverzekering zal u volgens de polisvoorwaarden alle schadeclaims met betrekking tot letselschade en zaakschade vergoeden. Als u geen WA verzekering hebt, moet u dus alle schadeclaims in principe zelf betalen. Daarom is het echt verstandig om een WA verzekering af te sluiten. Er zijn veel verzekeringsmaatschappijen waar u verzekeringen kunt afsluiten.

Aansprakelijk zijn

U kunt iemand schade toebrengen, of voorwerpen van een ander zoals dure spullen of een auto. Dat mag niet opzettelijk veroorzaakt zijn. Het kan om letsel gaan, maar in particuliere sfeer ook om het laten vallen van een camera van een kennis of het per ongeluk omgooien van een duur apparaat zoals de Wii, mobieltje stukgemaakt, dure vaas gebroken, TV kapotgemaakt, kleren met vlekken kapotgemaakt, enzovoorts.. Als u op deze manier een ander schade heeft toegebracht, kunt u die schade verhalen op uw verzekering. U kunt zich verzekeren tegen zeer grote claims. Een aansprakelijkheidsverzekering is betaalbaar. De premie is klaag maar de voordelen zijn groot.

Opzettelijk toegebrachte schade en zuivere vermogensschade

  1. Als schade opzettelijk wordt toegebracht, is dit niet verzekerd.
  2. Ook zuivere vermogensschade (dat is schade die uitsluitend uit financiële schade bestaat) valt gewoonlijk niet onder de dekking. Voor bedrijven waarbij de zuivere vermogensschade wel meeverzekerd kan worden is het financiële risico dan ook zeer groot, zoals bij accountants, makelaars, verzekeringsagenten en advocaten.
  3. Schade aan gehuurde zaken vallen ook niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering of WA verzekering afsluiten

Het is heel belangrijk om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen. Voor bedrijven is het zelfs zo dat u er niet buiten kunt omdat de risico's te groot zijn. Ieder bedrijf zal regelmatig te maken krijgen met klanten die menen dat hen schade is toegebracht of die schade willen verhalen. uiteraard extra belangrijk maar ook particulieren zitten niet op schadeclaims te wachten. Ook vrije beroepsbeoefenaars sluiten natuurlijk een verzekering af.

  • Particulieren kunnen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afsluiten (AVP) tegen schade welke wordt veroorzaakt door gezinsleden en de verzekerde.
  • Bedrijf of een vrije beroepsbeoefenaar sluit een AVB verzekering af.

Premie verzekering

De premie is afhankelijk van het type bedrijf en de waarde. Voor een bedrijf waar de schade kan oplopen, zoals bij een ziekenhuis of een bouwbedrijf, is de premie veel hoger dan voor een bedrijf waar de schade beperkt zal blijven.

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten verplicht?

In veel landen in Europa is het niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In Nederland is het echter wel verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor:

  • Jagers
  • Exploitanten van kerncentrales
  • Houders van motorrijtuigen