2012, het einde van de wereld!

In 2012 vergaat de wereld. Het einde der tijden is voorspeld door de Maya's en door Nostradamus. U leest het in kranten, op internet, en programma's op TV hebben er al regelmatig aandacht aan besteed. Eindtijdprofeten verkondigen dat het einde in zicht is. Rampenfilms lopen alvast op de gebeurtenissen vooruit. Maar wat is hier nu eigenlijk allemaal van waar?

In 2012 stopt de Maya kalender. Alsof er na 2012 geen tijd meer komt. Op 21 december 2012, om precies te zijn. Dan zijn er 26000 jaar verstreken. Wilt u wetenschappelijke feiten over 2012 zien? Bekijk dan de documentaire: Doomsday 2012. De Maya's waren intensief met astronomie (sterrenkunde) bezig en hebben vroeger al berekend dat de aarde op 21 december 2012 weer op een bepaalde positie terugkeert in het heelal. De aarde heeft dan een baan van 26000 jaar afgelegd door ons zonnestelsel in het heelal. Op zich niets vreemd want alles in het heelal is in beweging. De aarde staat dan in een lijn met de zon, dat komt slecht eenmaal in de 26.000 jaar voor. Maar wat heeft dit voor gevolgen? En welke gevolgen verbonden de Maya's aan deze feiten? Houdt de tijd dan op? Waarom houden de Maya kalenders daar dan op? Vergaat de wereld in 2012? Gaan de polen van de aarde zich ompolen? Zal een meteoriet uit het heelal de aarde in dood en ijs en stof dompelen? In de december 2012 reist de aarde door de evenaar van ons zonnestelsel, de Galactische Ecliptica genaamd. 26.000 Jaar geleden gebeurde dat ook, en nogmaals 26.000 jaar daarvoor, ook. De aarde is gedurende haar bestaan dus al vele malen deze evenaar gepasseerd. De Maya's wisten dit al, en ze schreven dat de aarde in december 2012 van de vierde naar de vijfde zon gaan. Wat houdt dat in?

Van de 4e naar de 5e zon

In de zogenaamde Galactische Ecliptica bevindt zich meer materie of ruimterommel. De aarde reist er elke 26.000 jaar doorheen. Er zijn meer brokstukken, planeten en zonnestelsels. In theorie loopt de aarde dus meer risico om geraakt te worden door een meteoor of brokstuk. De afstanden zijn echter nog steeds zo groot dat de kans niet veel groter zal zijn dan nu. De Gammastraling is in het gebied hoger. Hierdoor zal de aarde weer wat verder kunnen opwarmen, maar ook dit heeft de aarde dus al verschillende keren doorstaan en het is dus een natuurlijk gebeuren. In theorie kunnen er meer aardbevingen en andere natuurrampen voorkomen, doordat de zwaartekracht die ruimterommel uitoefent op de planeet, van invloed zouden kunnen zijn.

Zal de aarde een paar dagen stil komen te staan?

Er zijn theorieën waarin gesteld wordt dat de aarde een paar dagen zal komen stil te staan om dan vervolgens qua draaiing om te keren. De aarde draait momenteel met bijna 110.000 kilometer per uur om de zon heen. De hele Melkweg waarin we ons bevinden, draait dezelfde kant op, namelijk tegen de klok in. Aangezien de aarde slechts een stofje is in verhouding tot die Melkweg, is het erg onwaarschijnlijk om te geloven dat de aarde als enige de andere kant op zal gaan draaien.

Nostradamus en 2012

Ook Nostradamus wordt vaak geciteerd. Uit bepaalde verzen van zijn hand zou op te maken zijn dat de wereld nu toch echt zal vergaan. Sommige mensen gaan er helemaal in op. Zij gaan er vanuit dat ze nog maar kort te leven hebben. Ze verwachten grote rampen, zoals ernstige overstromingen, aardbevingen, tsunami's, meteorieten die de aarde zullen verpletteren, honger, ziekte en dood. De aarde zal een Armageddon behandeling ondergaan. Vulkanen zullen uitbarsten, de aarde zal openbarsten, regens van vuur zullen neerdalen, tsunami's zullen landen overspoelen, de aarde zal ompolen, oorlogen zullen uitbreken en men zal elkaar vernietigen om eten. Ziekte en dood zullen de overlevenden treffen, zodat ook deze kapot zullen gaan. En dan breekt een ijstijd aan, want de zon is verduisterd en er is geen hoop meer. Dan is het einde gekomen. Weer anderen zien de veranderingen in 2012 als een mildere gebeurtenis. Er zal eenvoudig een nieuwe tijd aanbreken waarin men geestelijk veel rijker in het leven zal staan. Men zal meer liefde en wijsheid kennen, en men zal materiële dingen niet meer belangrijk vinden. Een utopie.

Nostradamusfindelmundo.jpg

Nostradamus voorspelde van alles. Wat is er van waar?

Wat voorspelde Nostradamus?

Nostradamus wordt wel vaker aangehaald als het om voorspellingen over het einde der tijden gaat. Ook in het jaar 2000, bij de millennium wisseling, laaide de angst voor doomsday even op. Men verwachtte dat de wereld zou vergaan, en Nostradamus zou het ook toen voorzegd hebben in een van zijn kwatrijnen. Maar er gebeurde niks, en Nostradamus werd niet meer geciteerd in verband met het jaar 2000. Nu worden dezelfde argumenten gebruikt voor het jaar 2012, ondersteund door de Maya kalenders. Wat Nostradamus voorspelt blijft echter vrij te interpreteren.

Nostradamus, wat is er van waar?

De kwatrijnen van Nostradamus zouden een voorspellende waarde hebben, maar wat hij voorspelden is eigenlijk pas achteraf te herkennen. Waarom? Omdat zijn kwatrijnen vol symbolen zitten en je kunt die op vele manieren uitleggen. Zo zouden 'holle bergen' worden uitgelegd als de Twin Towers in New York. Je moet dus wel wat fantasie hebben om de Nostradamus kwatrijnen te begrijpen.

Eindtijd, dag des oordeel

Al zolang als er mensen zijn lijkt het zo te zijn dat er ook al mensen zijn die voorspellen dat het einde van de wereld er aan zit te komen. Angst voor het onbekende, angst voor onzichtbare goden die misschien wraak op ons 'ongehoorzame schepsels' willen nemen. Angst voor natuurrampen van ongekende grootte, angst voor epidemieën en angst voor wraak van hogere machten… Mensen voelen zich misschien klein en nietig in een onmetelijk universum. We weten niet waar het leven vandaan komt en we weten niet of het een doel heeft. We kennen emoties, en we kunnen ons verwonderen. We zijn in staat om levensbeschouwelijke vragen te stellen, ons te verwonderen over het leven en we zijn in staat om naar antwoorden op vragen te zoeken. Dergelijke eigenschappen maakt ons voor onze begrippen 'intelligent' maar feitelijk ook kwetsbaar. Want de vraag kunnen stellen, betekent nog niet dat we de vragen ook beantwoorden kunnen. Als gevolg daarvan lijken we weer gevoelig te zijn voor 'geloof' en 'aanname dat iets waar is.' In het huis waar een mens opgroeit, daar leert hij geloven wat zijn ouders hem zeggen te geloven. In veel religies speelt de angst voor de woede van een God een rol, en ook de straf van die goden dreigt. Zij straffen met een dag des oordeel of tegenspoed in het dagelijks leven. Moderne religies die geloven dat een God de mensen zal straffen met een dag des oordeel zijn er volop. Jehova's Getuigen geloofden in 1914 bijvoorbeeld dat de eindtijd was aangebroken, ook in 1925 en in 1975 geloofden zij dat opnieuw. Ze gingen met de beste bedoelingen zondige mensen proberen te redden, van huis tot huis, om de mensheid te overtuigen zich te bekeren. De wereld verging op geen van die data, maar toch zijn de Jehova's Getuigen ook nu nog steeds overtuigd dat de wereld 'binnenkort' zal vergaan. Net als de eerste volgelingen van Jezus, die ook geloofden dat het oordeel 'binnenkort' zou komen.

2012, wat gaat er gebeuren?

De aarde keert terug op een plaats waar ze 26000 jaar geleden ook gestaan heeft. Albert Einstein waarschuwde al voor het ompolen de aarde, en dat we eigenlijk niet weten wat dit voor effect zal hebben op het leven op aarde. Maar of dat allemaal op 21 december 2012 zal gebeuren, valt nog te bezien. Angst voor het einde der tijden is van alle dagen, en waarom zouden juist de Maya's geweten hebben wanneer dat einde zou komen en andere culturen niet? En Nostradamus? Zijn voorspellingen worden eigenlijk altijd pas achteraf geïnterpreteerd en vooraf maar al te vaak, verkeerd uitgelegd. Milieurampen zullen er zijn zolang de aarde bestaat en ook slechte weersomstandigheden, ziektes en natuurrampen zullen zich blijven herhalen. Dat het milieu te lijden heeft onder uitlaatgassen van auto's en fabrieken, geloof ik graag, maar hoe ernstig het is moeten we maar afwachten, want aan het milieu worden ook miljarden dollars per jaar verdiend. 21 December 2012 zal vast een heel gewone dag worden.